قوانین و مقررات کتابخانه قوانین و مقررات کتابخانه


قوانين و مقررات کتابخانه

1-فقط دانش پژوهان شاغل در بيمارستان شريعتي مجاز به ورود به کتابخانه مي باشند.

2-آوردن کيف به کتابخانه ممنوع بوده، در صورت به همراه داشتن کيف و وسائل شخصي به کتابخانه مسئوليت آن به عهده  خود شخص بوده  و هيچگونه مسئوليتي برعهده کتابخانه نخواهد بود.

3-از رزرو ميز هاي مطالعه به مدت بيشتر از 15 دقيقه اجتناب فرماييد.

4-از تجمع و صحبت کردن در اطراف سالن کتابخانه به نحوي که مزاحم ديگر همکاران باشد، پرهيز فرماييد.

5-تلفن همراه در سالن silent باشد.

6-شبکه فقط جهت استفاده و جستجوي مقالات علمي است.

7-حداکثر استفاده از سيستم نيم ساعت بوده و در صورت لزوم و نبودن مراجعه کننده ديگر مي تواند زمان افزايش يابد.

 


شرایط عضویت
هیات علمی

کلیه اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان شریعتی، با ارائه آخرین حکم کارگزینی و یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت، می توانند به عضویت کتابخانه درآیند

 

فلوشیپ ها، دستیاران و دانشجویان

کلیه فلوشیپ ها، دستیاران و دانشجویان ( استاجر و اینترن ) که در بیمارستان شریعتی دوره داشته و طی نامه کتبی از آموزش بیمارستان به کتابخانه معرفی شده باشند، با ارائه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت، میتوانند تا پایان دوره اعلام شده توسط آموزش بیمارستان به عضویت کتابخانه درآیند

.

کارکنان

کلیه کارکنان بیمارستان شریعتی ( رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی ) با ارائه آخرین حکم کارگزینی، یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت ، می توانند به مدت پایان تاریخ حکم ، به عضویت کتابخانه درآیند و هر سال به همین منوال ادامه خواهد داشت.


قوانین امانت کتاب

 امانت کتاب فقط با ارائه کارت عضویت کتابخانه بیمارستان شریعتی امکانپذیر می باشد

 تمدید کتاب ( در صورت عدم نیاز کتابخانه و سایر مراجعین ) تا سه مرتبه انجام می گیرد و سپس باید به کتابخانه تحویل گردد.

 در صورت آسیب دیدن و یا مفقود شدن کتاب، می بایست همان کتاب با ویرایش جدید تهیه و در اختیار کتابخانه قرار گیرد.

مدت تعداد جلد سمت
یک هفته 5 استاد
// 4 فلوشیپ
// 3 دستیار
// 2 اینترن
// 1 استاجر
// 1 کارمند
تماس با ما

تلفن :84902735 - 84902742

فکس :88220044