دستورالعمل نحوه استفاده از پایان نامه ها ی دانشگاه علوم پزشکی تهران دستورالعمل نحوه استفاده از پایان نامه ها ی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه :

پایان نامه­ ها منابع با ارزش علمی هستند که حاصل کارهای تحقیقاتی مصوب و در مالکیت دانشگاه قرار دارند. لذا برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهینه از آنها و نیز حفظ حقوق دانشگاه ضروری است.

ماده 1

منظور از پایان نامه ، تمامی رساله های تدوین شده توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقاطع مختلف کارشناسی، تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترای عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

ماده 2.

هدف. کمک در جهت ارائه خدمات یکدست و هماهنگ به تمامی مراجعین به کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز تعیین نحوه استفاده و بهره گیری از پایان نامه های موجود توسط جامعه استفاده کننده

ماده 3.

جامعه استفاده کننده شامل: دانشجویان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و متخصصان دانشگاهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی سراسر کشور است.


ماده 4 نحوه استفاده از پایان نامه
 • نسخه چاپی و الکترونیکی پایان نامه امانت داده نمی شود و تنها مطالعه آن در محل کتابخانه امکان پذیر خواهد بود.
 • کتابخانه مرکزی می تواند در قبال تکثیر الکترونیکی پایان نامه و رساله به متقاضیان مجاز از سایر دانشگاهها، هزینه دریافت و به حساب درآمدهای متمرکز دانشگاه واریز نماید 
تبصره: هزینه تکثیر از منبع، با پیشنهاد کتابخانه مرکزی و تایید معاونت پژوهشی تعیین می شود (پایان نامه کارشناسی و ارشد صفحه ای 100 تومان و پایان نامه دکتری 150 تومان)
 • کتابخانه های واحدهای تابعه صرفا برای مطالعه در محل، پایان نامه و رساله را در اختیار متقاضی قرار می دهند
 • نسخه الکترونیکی پایان نامه های ارشد پس از شش ماه و دکتری پس از یک سال قابل دسترسی خواهد بود
 • یادداشت برداری از پایان نامه به شرط رعایت حق مولف امکان پذیر است.
 • مراجعین می توانند در هر روز 4 عدد پایان نامه غیر تکراری (روزهای قبل) را درخواست و مطالعه نمایند.
 • دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند تا 10 عنوان پایان نامه در طی تحصیل خود دریافت نمایند. بیش از 10 عنوان پایان نامه، مبلغ مورد نظر از گرانت پژوهشی استاد راهنمای اصلی دانشجو کسر خواهد شد.
 • نقل مطالب پایان نامه در طرح تحقیقاتی، پایان نامه تحصیلی، کتاب ، مقاله و یا هر منبع دیگری با ذکر ماخذ آزاد است. در صورت اثبات تخلف، مسئولیت بر عهده نقل کننده بوده و حق پیگیری قانونی برای دانشگاه محفوظ خواهد بود.
 • تکثیر و عکسبرداری از پایان نامه ممنوع است.
 • تهیه کپی (پرینت) از چکیده، فهرست مطالب، فهرست منابع، و ضمائم پایان نامه (چه در مرحله حضوری و چه از طریق پورتال) برای کاربران رایگان است.

ماده 5 شرایط استفاده
 • ارائه کارت شناسایی معتبر،
 • معرفی نامه رسمی و ارائه کارت شناسایی از سازمان مربوط برای مراجعین غیر دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تکمیل فرم مشخصات و تعهد استفاده از پایان نامه

ماده 6. هرگونه تغییر در مفاده این آئین نامه به پیشنهاد کتابخانه مرکزی امکان پذیر بوده و مراتب به تمامی کتابخانه های تابعه دانشگاه اعلام می شود

این آئین نامه در یک مقدمه و شش ماده و یک تبصره از طرف کتابخانه مرکزی پیشنهاد و به تائید و تصویب معاونت پژوهشی رسیده است و از این تاریخ لازم الااجرا است.