درباره ما - دانشگاه علوم پزشکی تهران،کتابخانه مرکزی
صفحه آماده است.
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهمترین ارکان معاونت پژوهشی بوده که عهده‌دار امر تهیه منابع اطلاعاتی چاپی، الکترونیکی و هماهنگی و انتظام امور 31 کتابخانه‌های تابعه دانشکده‌ای، بیمارستانی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه می‌باشد.این کتابخانه با توجه به انتخاب نظام نیمه متمرکز کتابداری جهت اداره کتابخانه‌های تابع متولی امر خطیر فراهم‌آوری و در دسترس قراردادن منابع اطلاعاتی می‌باشد. در بیانیه ماموریت سازمانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، ماموریت این واحد "تامین کلیه‌ی منابع علمی چاپی و الکترونیکی مورد نیاز گروه‌های علمی واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و بهداشتی، درمانی در سطح دانشگاه" و چشم‌انداز فعالیت واحد "دسترسی جامع، آسان و سریع کاربران به کلیه منابع علمی علوم پزشکی با تکیه بر فناوری اطلاعات" عنوان شده است. ضمنا لازم به ذکر می‌باشد جامعه استفاده کننده شامل اعضای هیئت علمی، اساتید، دانشجویان و کلیه کاربران سراسر دانشگاه می‌باشند. بخش‌های کتابخانه مرکزی: کتابخانه مرکزی شامل بخش‌های ذیل می‌باشد: ریاست کتابخانه: دکتر پیام کبیری تلفن: 88958195 فاکس: 88958196 ایمیل: kabiri@tums.ac.ir خاطره شایان رشته: علم اطلاعات و دانش‌شناسی مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: مسئول دفتر تلفن: 88958195 فاکس:88958196 ایمیل: khatere.shayan@gmail.com مرضیه رضائیان رشته: کتابداری در شاخه پزشکی مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: مسئول امور کتابخانه‌ها تلفن: 88987964 فاکس: 88987964 ایمیل: centlib@tums.ac.ir راضیه زاهدی رشته: کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد سمت شغلی: مسئول امور مجلات و منابع اطلاعاتی تلفن: 88951822 فاکس: 88958196 ایمیل: diglib@tums.ac.ir اعظم دهقانی رشته: ارتباطات اجتماعی( گرایش روابط عمومی) مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: دبیرخانه تلفن: 88987964 فاکس: 88987964 ایمیل: azam.dehghani76@gmail.com فرشته بهرامی رشته: کتابداری واطلاع‌رسانی مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس سازماندهی اطلاعات تلفن: 88986940 فاکس: 88958196 ایمیل: fbahrami17@gmail.com نیره دادبین رشته: کتابداری و اطلاع‌رسانی مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس سازماندهی اطلاعات تلفن: 88951821 فاکس: 88958196 ایمیل: n_dadbin@yahoo.com اعظم نساجی رشته: مامایی مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس امور مجلات و منابع اطلاعاتی تلفن: 88951822 فاکس: 88958196 ایمیل: a50nassaji@gmail.com فاطمه نساجی رشته: کتابداری مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس امور مجلات و منابع اطلاعاتی تلفن: 88951822 فاکس: 88958196 ایمیل: f-nassaji@farabi.tums.ac.ir زهره نوری رشته: کتابداری مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس کتابخانه و مجلات تلفن: 88951821 فاکس: 88958196 ایمیل: nourianzohre@gmail.com مهدی پرچمی رشته: کامپیوتر مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس انفورماتیک تلفن: 88954396 فاکس: 88958196 ایمیل: mehdi21p@yahoo.com یوسف ناصری رشته: - مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس کتابخانه و مجلات تلفن: 88966049 فاکس: 88958196 ایمیل: ynaseri80@gmail.com اسماعیل ناصری رشته: - مقطع تحصیلی: کارشناس سمت شغلی: کارشناس کتابخانه و مجلات تلفن: 88966049 فاکس: 88958196 ایمیلnaserie58@yahoo.com اسامی همکاران کتابخانه‌های مراکز تابعه: دانشکده‌ها: دانشکده بهداشت سرپرست کتابخانه: خانم شهناز نوری تلفن: 88954910 فاکس: 88954910 دانشکده داروسازی مسئول کتابخانه: خانم امینی تلفن: 66482709 فاکس: 66494995 دانشکده پزشکی مسئول کتابخانه: خانم دکتر بطحائی تلفن: 64053267 فاکس: 88953007 دانشکده پیراپزشکی مسئول کتابخانه: - تلفن: 64432351 فاکس: 88983037 دانشکده دندانپزشکی مسئول کتابخانه: آقای میرزایی تلفن: 42794388 فاکس: 88015901 دانشکده توانبخشی مسئول کتابخانه: خانم شنائی تلفن: 77636041 فاکس: 77636041 دانشکده پرستاری و مامایی مسئول کتابخانه: خانم روضه تلفن: 61054591 فاکس: 66427255 دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی مسئول کتابخانه: خانم امیری تلفن: 43052302 فاکس: - دانشکده طب ایرانی مسئول کتابخانه: آقای خانجانی تلفن: 88990831 داخلی 108 فاکس: - دانشکده مجازی مسئول کتابخانه: خانم اسد‌زندی تلفن: 42036001 داخلی 309 فاکس: - دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی مسئول کتابخانه: خانم جلالی تلفن: 88990285 داخلی 113و 121 فاکس: 88984861 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل مسئول کتابخانه: خانم پورامینی تلفن: 55851131 داخلی 217 فاکس: - دانشکده داروسازی پردیس بین‌الملل مسئول کتابخانه: خانم سهراب‌زاده تلفن: 55576601 داخلی 125 فاکس: 55576601 بیمارستان‌ها: بیمارستان امام خمینی مسئول اجرائی کتابخانه: خانم وکیلی تلفن: 66945119 فاکس: 66945119 بیمارستان شریعتی مسئول کتابخانه: آقای دکتر نصیری تلفن: 84902742 فاکس: 8822004 بیمارستان رازی مسئول کتابخانه: خانم گوجه‌لو تلفن: 55607608 فاکس: 55607608 بیمارستان روزبه مسئول کتابخانه: آقای دکتر نجاتی‌صفا تلفن: 5-55419151داخلی 1190 فاکس: 55419113 بیمارستان بهارلو مسئول کتابخانه: خانم حسینی تلفن: 11-55658500 داخلی 215 فاکس: 55648189 بیمارستان بهرامی مسئول کتابخانه: خانم سپهوند تلفن: 73013219 فاکس: 77551584 بیمارستان ضیائیان مسئول کتابخانه: خانم اسدالهی تلفن: 55131363 فاکس: 55751363 بیمارستان امیراعلم مسئول کتابخانه: خانم دلیران تلفن: 5-66706103 داخلی 382 فاکس: 66704805 بیمارستان مرکز طبی کودکان مسئول کتابخانه: خانم کیانمهر تلفن: 61472097 فاکس: - بیمارستان جامع بانوان آرش مسئول کتابخانه: خانم احمدی‌زاده تلفن: 77883288 داخلی 2240 فاکس: 77883196 بیمارستان یاس مسئول کتابخانه: خانم خندان تلفن: 42160851 فاکس: - بیمارستان سینا مسئول کتابخانه: خانم محبتی تلفن: 63121240 فاکس: 66348553 بیمارستان مرکز قلب تهران مسئول کتابخانه: آقای دکتر جناب تلفن: 88029757 فاکس: 88029757 بیمارستان فارابی مسئول کتابخانه: آقای لطفی‌نوایی تلفن: 55409092 فاکس: 55409092 مراکز: مرکز تحقیقات پوست و جذام مسئول کتابخانه: خانم آقایی تلفن: 88963804 فاکس: 88963804 پژوهشگاه غدد و متابولیسم مسئول کتابخانه: خانم اطلسی تلفن: 99-88631298 داخلی 014 فاکس: 88220052 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مسئول کتابخانه: خانم قربی تلفن: 88955712 داخلی 201 فاکس: - موزه تاریخ علوم پزشکی مسئول کتابخانه: خانم میوانه تلفن: 7-88632855 فاکس: 88010399 ساعت کاری کتابخانه: روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 صبح تا 15:30 دقیقه ارتباط با ما: آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک 7، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران تلفن: 88987964 فاکس: 88987964 پست الکترونیک: centlib@tums.ac.ir