بیمارستان شریعتی_2 - دانشگاه علوم پزشکی تهران،کتابخانه مرکزی
صفحه آماده است.
بیمارستان شریعتی_2
اطلاعات کتابشناختی
نوع مدرک : VF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 193664
شماره مدرک : ۱
عنوان و نام پديدآور : بیمارستان شریعتی [گالری]
سطح دسترسی رکورد : aY
اطلاعات محتوایی
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
بیمارستان شریعتی_2
169.32 KB
JFIF
02.jpg
400
300
رکوردهای مرتبط