بیمارستان شریعتی_3 - دانشگاه علوم پزشکی تهران،کتابخانه مرکزی
صفحه آماده است.
بیمارستان شریعتی_3
اطلاعات کتابشناختی
نوع مدرک : VF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 193664
شماره مدرک : ۱
عنوان و نام پديدآور : بیمارستان شریعتی [گالری]
سطح دسترسی رکورد : aY
اطلاعات محتوایی
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
بیمارستان شریعتی_3
157.11 KB
JFIF
03.jpg
400
300
رکوردهای مرتبط