نمایش مختصر - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Public Health) ( ۱۹ )
Knowledge ( ۱۷ )
دانش ( ۱۷ )
Attitude ( ۱۶ )
نگرش ( ۱۵ )
Malaria ( ۱۲ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
Goteborg ( ۲۰۳ )
Gotborg ( ۴۹ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
Goteborg ( ۲۰۱ )
Gotborg ( ۵۷ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پايان نامه لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۵۹ رکورد از ۲۰۷۳۰۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Dissertation
عنوان :Epidemiology & complications of maxillofacial traumatic injuries: A 12- month prospective study
شماره راهنما :‭WU‮ ‬610‮ ‬2014‬
پدیدآور :Beshkar, Majid
تاریخ نشر :2014
ناشر :Tehran University of Medical Sciences: Faculty of Dentistry
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :بیمارستان شریعتی
2.
Latin Dissertation
عنوان :Comparison of ophthalmic & Central Retinal Artery Hemodynamic in Choronic Renal Failure, Hemodyalysis and Normal Patients, in Emam Khomeini Hospital (1387-88)
شماره راهنما :
پدیدآور :Safora Faraji
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :بیمارستان امام خمینی
3.
Latin Dissertation
عنوان :Evaluation of serum homocystein, vitamin B12 and folic acid levels in ischemic stroke patients referring to Emam Khomeini Hospital in comparison to healthy controls
شماره راهنما :
پدیدآور :Esmaili Shandiz, Ehsan
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :بیمارستان امام خمینی
4.
Latin Dissertation
عنوان :Evaluation of prevalence of Mupirocin resistance gene (MUPA) among Methicillin resistant staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples submitted to Imam Khomeini hospital's clinical laboratory in the year 1388 (according to the Persian calender)
شماره راهنما :
پدیدآور :Al-Zubairi, Shams
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :بیمارستان امام خمینی
5.
Latin Dissertation
عنوان :Downregulation of sidB gene in Aspergillus nidulans by RNAi and evaluation of its consequent effects under in vitro and in vivo conditions
شماره راهنما :
پدیدآور :Eslami,Hamid, Hamid Eslami
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده فناوری های نوین پزشکی
6.
Latin Dissertation
عنوان :ONCOGENIC CHARACTERIZATION OF microRNA-221 IN HCC
شماره راهنما :
پدیدآور :Moshiri,Farzaneh
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده فناوری های نوین پزشکی
7.
Latin Dissertation
عنوان :Immunological studies in human exposed to asbestos
شماره راهنما :‭1338‬
پدیدآور :Zandieh, Tahereh
تاریخ نشر :1982
ناشر :University of Teheran, School of Public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
8.
Latin Dissertation
عنوان :Competition antigenique role des lymphocytes T A fonction immunosuppressive
شماره راهنما :‭1134‬
پدیدآور :Parvaz, Parviz
تاریخ نشر :1976
ناشر :University Claude-Bernard, Lyon
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
9.
Latin Dissertation
عنوان :Blood pressure and Rural -Urban Migration in Iran
شماره راهنما :‭1126‬
پدیدآور :Nadim, Abolhassan
تاریخ نشر :1976
ناشر :University of North Carolina in the Department of Epidmiology
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
10.
Latin Dissertation
عنوان :Educational development and other correlates of modrnization in Iran: A descriptiv profile
شماره راهنما :‭1461‬
پدیدآور :Shafii, F.
تاریخ نشر :1971
ناشر :Catholic University of America
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
11.
Latin Dissertation
عنوان :Patterns of disease and demographic trends among the nomadic population of southern Iran
شماره راهنما :‭1131‬
پدیدآور :Motabar, Mansour
تاریخ نشر :1975
ناشر :University of London
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
12.
Latin Dissertation
عنوان :Use of flourescent antibody technique in the diagnosis of asymptomatic cases of Kala-Azar
شماره راهنما :‭1041‬
پدیدآور :Shihab, Khalil Ibrahim
تاریخ نشر :1978
ناشر :Tehran University, School of public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
13.
Latin Dissertation
عنوان :Epidemiological investigation of Brucellosis in Homayunshahr, Isfahan
شماره راهنما :‭1003‬
پدیدآور :Shamshiri, Morteza
تاریخ نشر :1976
ناشر :University of Tehran School of public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
14.
Latin Dissertation
عنوان :The correlation between splenomegaly and Malaria antibodies as determined by immunoflourescence technique in BandrAbbas area, southern Iran
شماره راهنما :‭1004‬
پدیدآور :Rakha, Eisha
تاریخ نشر :1976
ناشر :University of Tehran, School of Public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
15.
Latin Dissertation
عنوان :Epidemiology of intestinal protozoa in Amoui village, Kazerun Area-Iran
شماره راهنما :‭1007‬
پدیدآور :Momani, Husni Abed Elrahman
تاریخ نشر :1976
ناشر :University of Tehran, School of Public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
16.
Latin Dissertation
عنوان :The epidemiology of cutaneous leishmaniasis in two villages in the ISfahan Province of Iran
شماره راهنما :‭1002‬
پدیدآور :Taha, Abdel Hamid
تاریخ نشر :1976
ناشر :University of Tehran , School of Pubic Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
17.
Latin Dissertation
عنوان :Epidemiological study of urinary schistosomiasis in Dasht-Mishan Area Khuzestan Province, Iran
شماره راهنما :‭1173‬
پدیدآور :Elzubeir, Osman Ahmed
تاریخ نشر :1978
ناشر :University of Tehran, School of Public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
18.
Latin Dissertation
عنوان :Sero-Epidemiological study of Malaria in Shahrkord area, central Inaran using indirect flourescent atibody technique
شماره راهنما :‭1043‬
پدیدآور :Elshafie Abdolla, Abdel Moneim
تاریخ نشر :1978
ناشر :University of Tehran, School of public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
19.
Latin Dissertation
عنوان :Malariometric survery in rural areas of bandar Abbas Shahrestan Southern Iran
شماره راهنما :‭1006‬
پدیدآور :Chaudhry, Mohmmad Rafique
تاریخ نشر :1976
ناشر :University of Tehran, School of Public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
20.
Latin Dissertation
عنوان :The role of Gambusia fish in the control of Mosquito larvae in the rice fields in Bakesh Dodangeh
شماره راهنما :‭1067‬
پدیدآور :Awil Abdi, Tirike
ناشر :University of Tehran, School of Public Health
نوع ماده :Latin Dissertation
[Dissertation]Latin Dissertation
مرکز :دانشکده بهداشت
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو