نمایش مختصر - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
کارشناسی. ( ۴۲۲ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۰۲۵ رکورد از ۲۰۷۳۰۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :‭ONYCHOMYCOSIS‬ (بیماریهای قارچی ناخن)
شماره راهنما :‭۶۴۱‬
پدیدآور :باغی زاده،افروز
تاریخ نشر :‭۸۵‬.
ناشر :کارشناسی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مدارک - مدیریت مدارک پزشکی
شماره راهنما :‭۳۱۶‬
پدیدآور :صالحی کیا، نسرین
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مدیریت مدارک پزشکی
شماره راهنما :‭۳۲۵‬
پدیدآور :خیری، رقیه
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مدیریت مدارک پزشکی
شماره راهنما :‭۳۷۰‬
پدیدآور :اسدالله خان والی، حمیده
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مدیریت مدارک پزشکی
شماره راهنما :‭۳۹۱‬
پدیدآور :فتوره‌چی، فاطمه
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مدیریت - مدیریت کیفیت فراگیر ‭(TQM)‬ در نظام بهداشت و درمان
شماره راهنما :‭۵۳۰‬
پدیدآور :حمیدی،رقیه
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :درمان و مقاومت دارویی در پلاسمودیوم
شماره راهنما :‭۶۳۹‬
پدیدآور :شاه محمد، نرگس
تاریخ نشر :‭۸۵-۸۶‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :کاندیدیازیس
شماره راهنما :‭۶۴۰‬
پدیدآور :صوفی زمرد،مینا
تاریخ نشر :‭۸۵-۸۶‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :پیوند سلولهای بنیادی در بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما
شماره راهنما :‭۶۴۲‬
پدیدآور :پازکیان،مهدیه
تاریخ نشر :‭۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :واکسنهای پنوموکوک
شماره راهنما :‭۶۵۰‬
پدیدآور :نایرین، منصور
تاریخ نشر :‭۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :کاربرد‭DNA Typing‬ در بررسی رابطه خویشاوندی
شماره راهنما :‭۶۴۹‬
پدیدآور :دهقان، محمد صالح
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵-۸۶‬.
ناشر :کارشناسی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :ایمونوتراپی در بدخیمی های خونی
شماره راهنما :‭۶۴۸‬
پدیدآور :ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‭۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت بخش اورژانس در بیمارستانهای دکتر شریعتی، رازی، لقمان حکیم و سوانح و سوختگی شهید مطهری شهر تهران و مقایسه آن با استانداردهای وزلرت بهداشت در سال‭۱۳۸۴ ‬
شماره راهنما :‭۱۱۲‬
پدیدآور :مالمیر، راضیه
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، دانشکده پیراپزشکی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی فعالیت کمیته های بیمارستانی ( دارودرمان و تجهیزات، تغذیه و رژیمهای درمانی ایمنی و پرستاری) در مقایسه با ضوابط و استانداردهای موجود در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال‭۱۳۸۴-۸۵‬
شماره راهنما :‭۱۱۰‬
پدیدآور :ملانوری شمسی، زهرا
تاریخ نشر :‭۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت ایمنی در بخش رختشویخانه( لنژری) بیمارستانهای امام خمینی(ره)، دکتر شریعتی، میرزاکوچک خان و سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در سال‭۱۳۸۴‬
شماره راهنما :‭۱۰۹‬
پدیدآور :حامدی، سعیده
تاریخ نشر :‭۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستان های شریعتی و رسول اکرم در تیر و خرداد‭ ۸۵‬و عوامل موثربرآن
شماره راهنما :‭۱۰۸‬
پدیدآور :فرودیان، کوروش
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تجزیه و تحلیل هزینه - کارایی در بخش زنان و زایمان و نازایی بیمارستان شریعتی در‭۶ ‬ماهه اول سال های‭۱۳۸۳ ‬و‭۸۴‬
شماره راهنما :‭۱۰۷‬
پدیدآور :هادیان زرکش مقدم، شیرین السادات
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی عوامل ایجاد انگیزش شغلی در مدیران بیمارستانهای آموزشی جنرال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از دیدگاه مدیران آنها در بهار‭۱۳۸۵‬
شماره راهنما :‭۱۰۶‬
پدیدآور :ابوالحسنی، نازنین
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴-۸۵‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مالاسزیاو بیماریهای قارچی مرتبط باآن
شماره راهنما :‭۶۴۶‬
پدیدآور :یزدانی نیشابوری، شقایق
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵-۸۶‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :نوکاردیوزیس
شماره راهنما :‭۶۴۷‬
پدیدآور :بیات، مژگان
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵-۸۶‬
ناشر :کارشناسی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو