پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی تهران،کتابخانه مرکزی
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم در کتابخانه عضو شوم و از کتابها استفاده کنم ؟
( تعداد ارجاع :244 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۳/۱۴ )
نحوه ارسال درخواست عضویت جهت کتابخانه‌های دانشگاه به چه صورت می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :156 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۲/۳۱ )
امانت
نحوه تمدید مدارک توسط کاربر به چه صورت باید انجام شود؟
( تعداد ارجاع :96 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۳/۱۳ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می‌توانم نسخه فیزیکی پایان‌نامه‌ها را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :87 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۲/۳۱ )
کتابخانه
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :49 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۲/۳۱ )